กล้องวงจรปิด IP-Camera

อุปกรณ์กล้องที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยในบ้าน สำนักงาน