อแดปเตอร์และ power supply

อุปกรณ์หม้อแปลงไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ เราท์เตอร์ และยังสามารถ นำไปใช้กับอุปกรณ์ อื่นๆ ได้