เราท์เตอร์ เชื่อมต่อเน็ตซิม LTE/3G/4G

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย 3G, 4G ซึ่งสามารถใช้งานในบ้านหรือองค์กร ออฟฟิส สำนักงาน หรือ สำงานงานตั้งใหม่ สำนักงานเคลื่อนที่ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้ ทันที และเคลื่อนย้ายได้ง่าย Router for 3G/4G Internet access for new office or mobile office