งานบริการติดตั้ง 1 จุด

งานบริการติดตั้ง 1 จุด

  • 1,000.00 ฿


สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น Router, Access point, Wifi ที่มีจุดเชื่อมต่อไม่เกิน 1 จุด เช่นการ ติดตั้ง Router,  Wireless  ในบ้าน หรือ ร้าน ขนาดเล็ก

* ไม่รวมค่าสายสัญญาณและเดินสาย

* สินค้าที่ซื้อจากทางเรา และ ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 

* พื้นที่อื่น จะมีค่าเดินทางและที่พักเพิ่มเติม