สายไฟเบอร์สำเร็จ หัว SC/UPC ยาว 3 เมตร

  • 300.00 ฿


สายไฟเบอร์ 1 คอร์ สีเหลือง แบบ Single mode

ความยาว 3 เมตร ความโต 3 mm

ใช้งานเป็นสายต่อ เน็ตระบบไฟเบอร์

สามารถเพิ่มต่อความยาวได้ด้วยหัว coupling 

เข้าหัวท้าย SC/UPC สีเขียว