หม้อแปลงของ Router D-link ขนาด 12VDC

  • 250.00 ฿


หม้อแปลงขนาด 12VDC 1.5A

ไฟเข้า Input ขนาด 100-240 VAC

หัวเสียบเล็กขนาด 3 mm

ความยาวสายทั้งหมด 1.2 M