HP-J8168A HP ProCurve 600 Redundant and External Power Supply

  • 2,000.00 ฿
  • ประหยัดไป 17,000 ฿


HP ProCurve 600 Redundant and External Power Supply

พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับอุปกรณ์สวิตซ์ 2600 Series ของ HP ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าแบบ 12V สำหรับสวิตซ์ และ 50V สำหรับ PoE ได้สูงสุดถึง 6 ตัว เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับหรือไม่พอต่อการใช้งาน PoE สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 800W และสามารถติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐานได้ ด้วยขนาดความสุง 1U