Toughswitch PRO POE switch

  • 2,800.00 ฿
  • ประหยัดไป 5,560 ฿


Toughswitch PRO POE switch

ราคาพิเศษ เนื่องจากอุปกรณ์สีลอก แต่ไม่มีผลต่อการใช้งาน

เป็น PoE สวิตซ์ที่มีความพิเศษคือ สามารถใช้งานได้ทั้ง PoE 24V และที่ 48V ทำให้สามารถ ใช้งานได้หลายหลายอุปกรณ์ โดยจะทำงานในรับ L2 เป็นแบบ web management โดยสามารถทำงานได้ที่ความทนทานสูงด้วยตัวถังยางและเหล็ก 

สามารถใช้งาน PoE ได้ที่ 8 port 10/100/1000 พร้อม 10/100 แยกอีก 1 พอร์ต